Relacja z konferencji Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Kto czyta - żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany.
Józef Czechowicz

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.
Leszczyńskie obchody Dnia Książki i Praw Autorskich w 2014 r. zorganizowało Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie.
23 kwietnia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy bibliotek publicznych. Zebrani wysłuchali wystąpień:
Edyty Zarembskiej-Marciniak, nauczyciela z IV LO w Lesznie - Wielko – Polska we wsi ukryta,
Anny Napierały, bibliotekarza z MBP w Lesznie – Oskar Kolberg w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie,
Dra Mirosława Radoły, pracownika naukowego UAM w Poznaniu - Zmiana wartości pozycji książki w środowisku wiejskim.
Program konferencji uatrakcyjnił występ Zespołu Regionalnego „Biskupianie” z Krobii.

Konferencji towarzyszyły wystawy:
- Dzieła Oskara Kolberga
- 2014 – Rok Czytelnika
- prezentacja wydawnictw: MBP, PWSZ, SBP i WSH w Lesznie


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom konferencji.


Relacja z konferencji na www.telewizjaleszno.pl
 

Galeria